बेल्जियममा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने

बेल्जियममा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने?

यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै देशमा सतावटको डर हुनुहुन्छ भने तपाइँ बेल्जियममा शरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। बेल्जियमले शरणार्थीहरूको स्थितिसँग सम्बन्धित UNHRC 1951 कन्भेन्सनलाई प्रवाह गर्दछ। साथै, बेल्जियममा प्रवेश गर्ने सबै विदेशीहरूलाई शरणको लागि आवेदन दिने अधिकार छ।

थप पढ्नुहोस्