जाम्बियामा कसरी काम पाउने

जाम्बियामा जागिर कसरी प्राप्त गर्ने? सबैका लागि द्रुत गाइड

जाम्बियामा जागिर पाउनको लागि, तपाईं Go Zambia jobs र Jobweb Zambia बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जाम्बियामा भर्ती एजेन्सीहरू वा रोजगार एजेन्सीहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं जाम्बियामा फेसबुक समूहहरूमा पनि रोजगार खोज्न सक्नुहुन्छ। सबैजना

थप पढ्नुहोस्